Obiady dla dzieci z Ukrainy

Obiady dla dzieci z Ukrainy

Dzieciom potrzebującym wydawane są obiady. Z uwagi na informację z Urzędu Dzielnicy, że jest spora szansa na wygospodarowanie środków na opłacenie tych obiadów ustaliliśmy z Dyrekcją i Ajentem, że wstrzymujemy formę przedpłaconych obiadów. Ajent zgodził się wziąć ciężar tych kosztów na siebie przez okres około miesiąca, a Rada Rodziców zobowiązała się te koszty pokryć w przypadku, gdyby ostatecznie nie udało się pozyskać środków miejskich.