Dziękujemy

Dziękujemy

Dzięki Państwa ofiarności na pomoc dzieciom i ich rodzinom udało się już zebrać 3263,50 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, a w szczególności Marysi (6A), Tosi (6A) i Zosi (3A).