Wyprawki

Wyprawki

Zakupiliśmy wyprawki szkolne za łączną kwotę 1432 zł. Koszt jednej to około 80 zł. Akcja jest realizowana etapowo i jest dostosowana do zgłaszanego zapotrzebowania.
Obiady dla dzieci z Ukrainy

Obiady dla dzieci z Ukrainy

Dzieciom potrzebującym wydawane są obiady. Z uwagi na informację z Urzędu Dzielnicy, że jest spora szansa na wygospodarowanie środków na opłacenie tych obiadów ustaliliśmy z Dyrekcją i Ajentem, że wstrzymujemy
Dziękujemy

Dziękujemy

Dzięki Państwa ofiarności na pomoc dzieciom i ich rodzinom udało się już zebrać 3263,50 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, a w szczególności Marysi (6A), Tosi (6A) i Zosi (3A).